Min arbejdsform

Min arbejdsform kan være forskellig, alt efter, hvor du befinder dig i din proces og min fornemmelse af dig som menneske.

Jeg har som sygeplejerske observeret symptomer hos unge og voksne gennem de sidste 9 år, så det forekommer mig meget naturligt at være observerende, hvad enten vi sidder overfor hinanden eller vi går en tur i det fri.

Det kan være, at du undrer dig over ordet observation. Kort fortalt er observationer iagttagelser af, hvordan mennesker handler og interagerer i forskellige sammenhænge og situationer på dét konkrete tidspunkt og sted, hvor situationerne udspiller sig.

Min erfaring i at observere mennesker, som kan have psykiske udfordringer gør, at jeg hurtig kan fornemme, hvis der er væsentlige områder i den enkeltes liv, som bør gives større opmærksomhed og omsorg. Som sygeplejerske i psykiatrien har jeg ydet omsorg og givet behandling til nogle af de mest sårbare mennesker i samfundet. Derigennem har jeg set og lært meget af mennesker, som har hver deres unikke historier og måder at modtage behandling på.

Som psykoterapeut har jeg tilegnet mig nye arbejdsmetoder, som kan have en gavnlig effekt på nedtrykthed/depression, lavt selvværd eller angst.