Hvad er stolearbejde?

Et af kendetegnene ved EFT-metoden er, at der i terapien kan anvendes tomme stole. De tomme stole kan bruges på forskellige måder. En tom stol kan repræsentere en side af dig eller andre betydningsfulde personer.

Hvis du oplever, at du kan være tilbøjelig til at være hård ved dig selv, bliver du ofte din egen indre kritiker. Din indre kritiker kan i perioder være altoverskyggende og begrænse dig i at mærke dig selv. For ud over den kritik du påfører dig selv, så har du også en følende side af dig selv, som har brug for opmærksomhed og omsorg.

Her kan det i terapien være effektivt at placere en tom stol overfor dig. Stolearbejde kan hjælpe og støtte dig til at se, hvordan en side af dig er med til at behandle en anden side af dig og du kan lære, hvordan du kan møde dig selv på en mere hensigtsmæssig og kærlig måde.

Det kan også være, at du har eller har haft en eller flere betydningsfulde personer i dit liv, som påvirker dig på en uhensigtsmæssig måde. Her kan stolearbejde være effektivt, idet vi kan tage en eller flere stole ind i terapirummet. Stolen kan repræsentere den eller de betydningsfulde personer i dit liv.

Stolearbejde kan hjælpe dig med at gøre uafsluttede situationer mere virkelige. Dét at du kan forestille dig en betydningsfuld person sidde i stolen overfor dig, kan hjælpe dig med at få sat ord på dine oplevelser og du kan blive opmærksom på følelser og kropslige reaktioner, som knytter sig til en bestemt situation.

Du er velkommen til at læse, hvordan nogle af mine tidligere klienter har oplevet stolearbejde her.